Praktiske oplysninger

(Salgs & Leveringsbetingelser)

 

 

Betaling

 

 • Med mindre andet er aftalt, opkræves betalingen først EFTER selve fotograferingen, og umiddelbart efter kunden er blevet præsenteret for det færdige resultat via vores Internetside. Det giver kunden en god tryghed, ved først at få mulighed for at se det færdige resultat.

 

 • Såfremt levering udskydes på grund af kundens forhold af nogen art, er kunden forpligtet til at betale PMFOTO & VIDEO, som om levering var sket til aftalt tid.

 

 • PMFOTO & VIDEO kan til enhver tid - og uden begrundelse - kræve betaling for opgaven på dagen, umiddelbart efter fotograferingen er udført. Dette vil dog i alle tilfælde være aftalt på forhånd.

 

 • Ved opgaver / projekter der strækker sig over længere perioder (uger og måneder), kan PMFOTO & VIDEO vælge at delfakturere opgaven i "etaper". Dette vil i alle tilfælde være aftalt på forhånd.

 

 • Manglende betaling af faktura, hvor der ikke foreligger en verserende indsigelse eller reklamation, vil efter tre rykkerskrivelser blive overdraget til vores advokat, med henblik på registrering i RKI og inddrivelse igennem fogedretten i henhold til inkassolovens § 10 samt inkassobekendtgørelsens §§ 3 og 4.

 

 

Afbestilling / Annullering af aftale.

 

 • Vi opkræver ingen depositum eller anden forudbetaling ved booking og aftalens indgåelse.

 

 • Indtil 30 kalenderdage før datoen for opgavens udførelse, kan aftalen kvit og frit annulleres.

 

 • Ved kundens annullering af en aftale, mindre end 30 kalenderdage før opgavens begyndelse, opkræves et afbestillingsgebyr på 750 kr.  

 

 • Afbestillingsgebyret opkræves uanset årsagen til kundens annullering.

 

 

Reklamation.

 

 • Reklamation skal ske skriftligt igennem email eller anbefalet brevforsendelse.

 

 • Reklamation skal altid være sket senest 30 dage efter modtagelsen af den ydelse eller materiale reklamationen handler om. 

 

 

Ansvar og Erstatning.

 

 • Såfremt der stilles krav om erstatning, kan størrelsen på denne aldrig overstige den aftalte pris for opgaven inkl. moms.

 

 • Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det PMFOTO & VIDEO for ethvert ansvar, og PMFOTO & VIDEO forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere eller udskyde leveringen. Under Force Majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, blokade, afspærringer, tilskadekomst, akutte hospitalsindlæggelser, politiske uroligheder, statsindgriben, ekstreme vejrforhold, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for PMFOTO & VIDEO's muligheder for at opfylde sine forpligtelser.

 

 

Tvister.

 

 • Tvister og uenigheder forsøges løst igennem åben og fremadrettet dialog, eller ved eventuel indgåelse af forlig. Såfremt dette ikke er muligt, afgøres sagen igennem Forbrugerstyrelsen eller Civilretten.

 

 

 

 

PMFOTO & VIDEO, Rådhuslunden 1D, 2765 Smørum  |  Tel. 91 52 53 54  |  Email: info@pmfoto.dk

Cvr nr.: 30 31 51 70  |  Bank: Nordea Bank, Reg nr. 1345, Konto nr. 5369857748

PMFoto & Video © 2014